Oferujemy swoja pomoc z zakresu endodoncji wykonując zlecone nam zadania przez inne gabinety Leczenie takie obejmuje tylko i wyłącznie zakres ujęty na skierowaniu a jego przebieg zostaje zarejestrowany w formie zdjęć rtg oraz opisu leczenia. Po odbyciu wizyty pacjent wraz z powyższą dokumentacja kierowany jest do lekarza prowadzącego.

 

Mikroskop endodontyczny:

 

  • umożliwia operatorowi wgląd do wnętrza komory zęba i systemu korzeniowego.
  • stabilny, powiększony nawet 40-krotnie obraz pola operacyjnego
  • lokalizacja dodatkowych kanałów, złamanych narzędzi, perforacji, które są niewidoczne bez użycia mikroskopu.
  • poznanie indywidualnej anatomii komory zęba oraz przebiegu kanałów korzeniowych
  • precyzyjne umieszczenie materiałów uszczelniających

mikroszkop             kanal

1 2 3

3 5 6 7

8  9  10

Tor wizyjny:

umożliwia obserwację przez pacjenta i asystę przebiegu
leczenia. Można również wykonywać zdjęcia śródzabiegowe umieszczając je
póżniej w historii choroby. Istnieje możliwość nagrania przebiegu leczenia
endodontycznego.

 Skierowanie na endodoncję do pobrania w formacie .pdf