logotypy
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie w Gabinecie innowacji procesowej i produktowej.
Innowacja procesowa polega na:
– leczeniu przy użyciu nowoczesnego Mikroskopu,
– wypełnianiu kanałów korzeniowych gutaperką na ciepło,
– zastosowaniu Pantomografu cyfrowego,
Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowych usług:
– zabiegi implantologiczne,
– leczenie z użyciem mikroskopu,
– zdjęcia pantomograficzne uzębienia.

Umowa nr:         UDA-RPZP.01.01.01-32-018/09-00

Tytuł projektu:     Zwiększenie konkurencyjności Gabinetu I-DENT poprzez wzrost jakości leczenia oraz wprowadzenie nowych usług

Beneficjent:     I-DENT Iwona Ignaciuk Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                                                                                                          Logo_RPO_WZcie