Tor wizyjny:

umożliwia obserwację przez pacjenta i asystę przebiegu
leczenia. Można również wykonywać zdjęcia śródzabiegowe umieszczając je
później w historii choroby. Istnieje możliwość nagrania przebiegu leczenia
endodontycznego.